Få et overblik over vores kurser

Varför en kurs i lekplatssäkerhet?

Med en kurs från Nordisk Legepladsinstitut får du verktygen till att själv kunna säkra din lekplats. Det är på sikt en bra investering för dig. På så sätt kan du själv ta hand om lekplatssäkerheten i vardagen.

Det bör utföras årliga inspektioner av en av våra erfarna certifierade lekplatsinspektörer.

Våra kurser anpassas efter dina behov. På så sätt vet du att våra kurser i lekplatssäkerhet överensstämmer med dina behov och önskemål.

Vi har kunskap om alla slags lekplatser samt stor erfarenhet inom området, vilket gör våra kurser relevanta för alla som direkt eller indirekt arbetar med lekplatser. När du arbetar med eller äger lekplatser bör du har grundläggande kunskaper om hur man optimerar säkerheten. Det får du via våra kurser.

Vi ger dig verktygen att upprätthålla din egen säkerhet.

Våra kurser uppfyller gällande krav och normer inom lekplatsområdet. Våra lärare har många års erfarenhet, både praktisk erfarenhet som inspektörer och erfarenhet i att undervisa – så de vet vad de talar om. Du tar med dig både teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Vi har även sammanhängande kurser så att du kan bygga vidare på dina befintliga kunskaper.

Dessutom skapar vi skräddarsydda kurser för bara dig och dina medarbetare. Ring och ta reda på mer på 70 70 78 17.

Legeplads sikkerhedseftersyn

Säkerhet på lekplatsen

 Vi erbjuder kurser i lekplatssäkerhet som riktar sig till pedagoger, institutionschefer, fastighetsskötare och föreningar, som har som syfte att ge förmågan att själv kunna ta hand om säkerheten på lekplatsen och genomföra användarinspektioner. På så sätt säkerställer de ansvariga att säkerheten på deras lekplats alltid är på topp och att barn inte kommer till skada på ett sätt som kan undvikas.

Inspektion af legeplads

Säkerhetskurser som är inriktade på montering

 Vi erbjuder kurser som riktar sig till montörer och servicepersonal, i syfte att minska de fel som uppstår under montering och servicearbete och därmed förbättra säkerheten. Säkerställ att ditt företag och dina hantverkare undviker onödiga skador genom att delta i en kurs om lekplatssäkerhet.

Kurser för daghem

 Vi erbjuder även kvällsmöten och temadagar för dagispersonal och föräldraföreningar över hela landet. På dessa möten går vi igenom lekplatssäkerhet i enlighet med era behov och önskemål.

 Ring eller skriv till oss, så hittar vi en lösning som passar dina önskemål.

Kontakt Nordisk Legepladsinstitut