SÄKERHET PÅ LEKPLATSEN?

Oberoende inspektion och certifiering av lekplatsområdet

Hur kan Nordisk Legepladsinstitut bäst hjälpa dig?

Specialister inom lekplatsområdet?

Nordisk Legepladsinstitut vänder sig till många segment inom denna bransch. Gå inte förgäves men välj där vi bäst kan ge dig den service som du har användning för.

Kommuner

Som behandlare av byggnadsfrågor kan vi hjälpa till med utbud och ritningar, kurser, oberoende rådgivning och lekplatsinspektion

Kommuner

Vi er eksperter på området og kan helt sikkert finde en løsning til dig.
Læs mere her ⇒

Bostadsföretag

Fastighetsskötare, driftsansvarig eller lekplatsansvarig - kontakta oss för oberoende lekplatsinspektion eller rådgivning.

Bostadsföretag

Vi er eksperter på området og kan helt sikkert finde en løsning til dig.
Læs mere her ⇒

Landskapsarkitekter

Nya lekplatsritningar granskas och förhandsgodkänds innan de skickas till er kund.

Landskapsarkitekter

Vi er eksperter på området og kan helt sikkert finde en løsning til dig.
Læs mere her ⇒

Tillverkare

Vi hjälper till med rådgivning, genomgång av ritningar, kurser för de anställda och oberoende lekplatsinspektion

Tillverkare

Vi er eksperter på området og kan helt sikkert finde en løsning til dig.
Læs mere her ⇒

Montörer

Monteringskurser och rådgivning - vi kan alltid kontaktas

Montörer

Vi er eksperter på området og kan helt sikkert finde en løsning til dig.
Læs mere her ⇒

Lekplatscertifiering

Vi certifierar lekplatser i hela Europa i enlighet med gällande regler

Lekplatscertifiering

Vi er eksperter på området og kan helt sikkert finde en løsning til dig.
Læs mere her ⇒

Nordisk legepladsinstituts bastjänster

Våra bastjänster är oberoende inspektion och certifiering av personal
och redskap inom lekplatsområdet

Nordisk Legepladsinstitut är ett kvalitetsmedvetet och konkurrenskraftigt inspektionsföretag som tar ansvar.

Nordisk Legepladsinstitut är oberoende av alla redskapstillverkare för att vara 100 % oberoende när det gäller inspektioner.

Nordisk Legepladsinstitut genomför inspektioner på alla typer av lekplatser i Europa och sätter säkerheten i första rummet.

Vi har en del bastjänster som vi gärna vill berätta mera om

Utöver att våra bastjänster är oberoende inspektion och certifiering inom lekplatsområdet, baseras verksamheten på
Nordisk Legepladsinstitut på följande värderingar

Slidt legeplads

När något går sönde

Kan jag ringa till er och få kunnig
och professionell rådgivning för att gå vidare
Läs mer här ⇒

Legeplads inspektion

Hur gör jag rätt

När jag vill bygga nytt? – Renovera existerande? – Byta ut redskap?
Läs mera här ⇒

Legeredskab

När det råder tvivel om säkerheten

Kontakta oss direkt så kan vi hjälpa dig att gå vidare.
Lär mera här ⇒