Kvalitetspolitik

Instituttets uvildige, upartiske og uafhængige ydelser er: 

Redskabsinspektioner, kurser, person,-og produktcertificeringer til udendørs og indendørs aktivitetsområder.
Virksomheden ledes fra adressen Maglemølle21, 4700 Næstved, Danmark.

Det overordnede mål for vores arbejde med kvalitet, er at styrke virksomhedengennem øget tilfredshed, troværdighed og loyalitet hos vores kunder.

Virksomheden forstår kvalitet som kundernes samlede oplevelse af vores ydelser, herunder at:

Vi handler hurtigt og professionelt når kunder eller andre interessenter henvender sig.

Vi sikrer, i den grad det er muligt, at ydelserne vi leverer, er den optimale løsning for kunden, hver gang.

Vi leverer til tiden, i henhold til aftalt standard og altid et kvalitetsprodukt.

Vi sikrer at organisationen har de nødvendige kompetencer og rammer.

Vi sikrer et aktivt samarbejde imellem ledelse, inspektører og ingeniører

I et konkurrencepræget marked ændres og øges kundernes krav og forventninger hele tiden. Virksomheden forpligter sig derfor til løbende at opdatere og videreudvikle arbejdsgange, holdninger og kompetencer.

Virksomheden opstiller konkrete mål, der viser i hvor høj grad vi lever op til kvalitetspolitik og -målsætninger.

Virksomheden forpligter sig til at overholde alle relevante lov,-og myndighedskrav.