Få et overblik over vores kurser

Hvorfor et kursus i legepladssikkerhed?

Med et kursus fra Nordisk Legepladsinstitut får du redskaber til selv at kunne sikre din egen legeplads. Det er på sigt en god forretning for dig. På den måde kan du selv sørge for legepladssikkerheden i hverdagen.

Der bør foretages årlige inspektioner fra en af vores erfarne certificerede legepladsinspektører.

Vores kurser tilpasses dine behov. På den måde ved du, at vores kurser i legepladssikkerhed stemmer overens med dine behov og ønsker.

Vi har kendskab til alle slags legepladser samt stor erfaring, hvilket gør vores kurser relevante for alle, der direkte eller indirekte arbejder med legepladser. Når du arbejder med legepladser eller ejer en bør du have en basal viden om, hvordan man optimerer sikkerheden. Det kan du få gennem vores kurser.

Vi klæder dig på til at varetage egen sikkerhed.

Vores kurser lever op til gældende krav og standarder på legepladsområdet. Vores undervisere har mange års erfaring, både praktisk erfaring som inspektører og erfaring med at undervise – så de ved hvad de taler om. Du får både teoretisk viden og praktisk erfaring med hjem. Og vi har også sammenhængende kurser, så du kan bygge oven på din tilegnede viden.

Desuden opretter vi skræddersyede kurser kun til dig og dine kolleger. Ring og hør mere på 70 70 78 17.

Sikkerhed på legepladsen

Sikkerhed på legepladsen

 Vi tilbyder kurser i legepladssikkerhed, rettet imod pædagoger, institutionsledere, ejendomsfunktionærer og foreninger, med henblik på selv at kunne højne sikkerheden på egen legeplads og gennemføre brugereftersyn. På den måde sikrer diverse ansvarlige sig, at sikkerheden på deres legeplads altid er i top, og at børn ikke kommer unødvendigt til skade.

Inspektion af legeplads

Sikkerhedskurser målrettet montage

 Vi tilbyder kurser rettet mod montører og servicepersonale, med henblik på at mindske de fejl der opstår under montage og servicearbejde og dermed forbedre sikkerheden. Sørg for at dit firma og håndværkere ikke er skyld i unødvendige skader ved at tage et kursus i legepladssikkerhed.

Kurser til Børnehaver

 Vi holder ligeledes fyraftensmøder og temadage for børnehavepersonale og forældrebestyrelser, over hele landet. På disse møder gennemgår vi legepladssikkerhed særligt i forhold til jeres behov og ønsker.

 Ring eller skriv til os, så finder vi en løsning, der passer dine ønsker.

Kontakt Nordisk Legepladsinstitut